BLOG

Terapia holistyczna

➤Terapia holistyczna traktuje człowieka jako istotę, która ma ciało, ale też umysł – czyli przekonania i myśli, które wpływają na zdrowie.

➤ Ma też emocje, za pomocą których komunikuje się dusza czy duch. Połączenie z duszą można rozumieć jako intuicja i życie w zgodzie ze sobą.

➤Jeśli człowiek żyje wbrew sobie, dusza się oddala i jest cierpienie oraz choruje ciało.

➤Umysł człowiek ma natomiast umysł świadomy, podświadomy i nadświadomy.

➤Podświadomość zawiaduje 95% naszymi decyzjami i działaniami. Nadświadomość to połączenie z duchem, wyższą janią – ze źródłem. Warto poznać siebie bardziej.

➤Holistyczna terapia traktując klienta holistycznie i docierająć do źródła – przyczyny problemu jest zatem bardzo skuteczna.

➤Poznanie co skrywa podświadomość czyli jakie traumy – wyparte emocje jest kluczem do wyjścia z chorób, dolegliowości i życiowych problemów.

➤Aby żyć w zdrowiu, spokoju i harmonii potrzebujesz zadbać o wszystkie obszary.

Niosę Wsparcie!

sprawdź sesje holistyczne